Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य अधिकार र कार्यविधि ) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७७