Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

आर्थिक सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अध्यादेश, २०६९