Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

जवरजस्ती करणी लगायत यौनजन्य हिंसा विरुद्धका कानूनमा रहेको हदम्याद सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन