Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

जीउ मास्ने बेच्ने तथा अरूको वेश्यावृत्तिको शोषणको दमनका लागि व्यवस्था गर्न भएको महासन्धि