Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

प्रा. डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली

उपाध्यक्ष

पदवहाली

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०७७/१२/१२ को निर्णयानुसार नेपाल कानून आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीज्यूले मिति २०७७/१२/२६ गते पदवहाली गर्नुभयाे ।